Archive for Полезная информация для туристов

כיצד לקבל סיוע כספי מהמדינה, בעוד בחו"ל

סדר ממלא מקום. שר החוץ של 26 דצמבר 2016 אישר את השימוש בתקנות קרנות, שנקבע בתקציב המדינה עבור "הייצוג של הרפובליקה של קזחסטן בחו"ל" התכנית, דיווחים Zakon.kz.
כך, משרד החוץ של קזחסטן או מוסדות זרים לקבל בקשות אזרחי קזחסטן, קרובי משפחה או אנשים אחרים המורשים עם אינדיקציה המסמך, זהה, כתובת מגורים בארץ, מקום מגורים במדינת המארח, בנסיבות נופלות לתוך המצוקה, מידע אפשרי אחר לביסוס הצורך בסיוע כספי.
מסמכי הבקשה מצורפים, שהונפק על ידי הרשויות המוסמכות של המדינה המארחת ורלוונטית לנסיבות הבקשה לסיוע כספי בקשר עם המצוקה הקרובה,ru.
לכתבה מלאה,ru здесь